24 Νοεμβρίου 2014

Γ τάξη - Το τέλος του ΗρακλήΣτη διάρκεια ενασχόλησης με την ενότητα τη Ιστορίας - "Το τέλος του Ηρακλή" κάποιοι μαθητές αναρωτήθηκαν... γιατί ο Ηρακλής ήθελε να κάνει θυσία στο Δία;

Από τη συζήτηση προέκυψαν κι άλλα ερωτήματα - απορίες, όπως:

  • Τι ήταν η θυσία;
  • Πώς γινόταν;
  • Ποιες ανάγκες των ανθρώπων ικανοποιούσε;